Nowy miesiąc przyniósł zaskakujące zmiany!

W gronie radnych w wyniku wyborów zagościł Greg. Greg gra z nami od 17 listopada 2020 i dał nam się całkiem nieźle poznać jako Mistrz Gry prowadzący jednostrzały, wielowątkowce jak i dłuższe rozbudowane kampanie, a także jako aktywny gracz, pojawiający się na prawie każdym evencie, na który zdążył się załapać. Jest też szalenie aktywny poza oficjalnymi sesjami – często sam zwołuje chętnych na fraktale, dyskusje głosowe czy luźne RPy, a jak ktoś go w tym wyprzedzi – można mieć pewność, że zadeklaruje swoją pomoc lub obecność jako pierwszy z potencjalnych chętnych. Stworzył podwaliny poradnika dla MG. Przyprowadził też do naszej gildii również sporo znajomych – bardzo wartościowych roleplayowców i zadbał o ich prawidłową aklimatyzację w naszej małej społeczności. Jest przeokropną gadułą i częstym bywalcem głosowego Discorda.

Greg będzie z nami pracował przez najbliższy kwartał, zatem życzymy mu cierpliwości, weny twórczej i żeby werwa oraz zapał do roboty w nim nie zgasły. Zapowiada się nam owocna współpraca, ale też bardzo aktywny czas – nadchodzi dodatek. Poza sprawami bieżącymi, czekają nas godziny ustaleń jak fabularnie powinny działać nowe specjalizacje, jak poprowadzić kintajską fabułę gildyjną, kiedy dopuścić nowe boty czy wierzchowce, a także aktualizacje i porządki. Nie zdziwcie się, gdy nagle zacznie brakować jakiś mniej wykorzystywanych działów czy tematów na forum albo gdy coś znajdzie się w innym miejscu, niż było do tej pory. Wszystko to tylko po to, by było czytelniej.

Fabularnie również sporo się zadziało w gildii. Po kilku latach stabilizacji zapewnianej przez Opiekunów, pełniących funkcje fabularnych zarządców władza trafiła w ręce lud… To jest, towarzyszy. Najistotniejsze zmiany:

Walne zgromadzenie

Decyzje zapadają podczas tzw. Walnych zgromadzeń. Mają się one odbywać minimum dwa razy w miesiącu (co drugi tydzień). Podczas tych spotkań, Towarzysze, Kompani i Rekruci (jeżeli sprawy do przedyskutowania nie są tajne) rozmawiają i debatują nad przyszłością gildii. Wszystkie ważniejsze decyzje: awanse, degradacje, przydzielenie dodatkowej funkcji, nadawanie kierunku rozwoju gildii, sprawy bieżące itp. są rozpatrywane na Walnych zgromadzeniach. Zgromadzeniu przewodzi Sekretarz ustalając porządek obrad i czuwając nad ich przebiegiem. W przypadku przedłużenia się obrad, mogą one zostać dokończone w kolejnym / innym dniu. Tylko Towarzysze posiadają prawo do oddania głosu w głosowaniach, które mają miejsce podczas Walnego zgromadzenia. Aby zapobiec sztucznemu przechylaniu głosowań w jedną lub drugą stronę, gracz posiadający wiele postaci z rangą Towarzysza może oddać głos tylko na jednej z tych postaci.

Rangi

Rangi również wymagały przebudowy.

Rekrut
 • Postać zostaje rekrutem w momencie spisania formularza rekrutacyjnego w siedzibie gildii. Zarówno Kompani jak i Towarzysze mogą poprowadzić proces werbunku,
 • Po przyjęciu, Rekrut otrzymuje pozwolenie na wejście do Azylu (jedna z siedzib gildii, miejsce treningów),
 • Każdy Rekrut może wynająć sobie pokój w karczmie. Wynajęcie pokoju jest płatne,
 • Rekrutowi wolno uczestniczyć w Walnych zgromadzeniach jako obserwator i komentator. Rekrut może zostać jednak wyproszony na czas dyskusji i głosowania na tematy przeznaczone tylko dla Kompanów i Towarzyszy,
 • Aby awansować na Kompana, Towarzysz musi wysunąć kandydaturę Rekruta podczas Walnego zgromadzenia. Nie ma sztywnych ram czasowych, po jakim czasie od przyjęcia Rekrut może zostać awansowany,
 • Tylko Towarzysz może rekomendować Rekruta do awansu. Kompan może taką kandydaturę zasugerować Towarzyszowi,
 • Rekrut może zostać asystentem/pomocnikiem kogoś, kto posiada jakąś dodatkową funkcję w gildii, np. naczelnego uzdrowiciela. Jeżeli Rekrut jest jedyną osobą w swoim fachu, może objąć funkcję naczelną, lecz pod nadzorem,
 • Rekrut odpowiada przed Kompanami i Towarzyszami. W jego interesie leży jak najlepsze zaprezentowanie się by otrzymać awans na Kompana.
Kompan
 • Po awansie z Rekruta na Kompana, postać wybiera Filar, który najbardziej odpowiada jego charakterowi,
 • Podczas awansu z Rekruta na Kompana, postać nie otrzymuje jeszcze amuletu Ligi,
 • Kompan może zamieszkać nieodpłatnie w pokoju wspólnym w karczmie,
 • Kompan może objąć stanowisko naczelnika funkcji pobocznej, np. główny alchemik. Kompan może sam zgłosić się na takie stanowisko. Ważniejsze funkcje mogą wymagać zgody Towarzyszy,
 • Kompan może sprawować pieczę nad Rekrutami,
 • Kompan może uczestniczyć w Walnych zgromadzeniach jako obserwator i komentator, lecz nie posiada on prawa oddać swój głos podczas głosowań,
 • Aby zostać Towarzyszem, Kompan musi zaczekać minimum jeden miesiąc. Towarzysze podczas głosowania mogą ten czas skrócić,
 • Aby rozpocząć głosowanie nad awansem Kompana na Towarzysza, wystarczy jedynie jedna rekomendacja od Towarzysza,
 • Kompan musi zebrać dwie trzecie głosów na „Tak” aby zostać awansowanym. W głosowaniu musi wziąć udział minimum połowa Towarzyszy uprawnionych do głosowania.
Towarzysz
 • Podczas awansu na Towarzysza, postać otrzymuje amulet Ligi Sześciu Filarów,
 • Towarzysz posiada prawo głosu podczas Walnych zgromadzeń. Może jednak z tego głosu zrezygnować i pozostać obserwatorem i komentatorem,
 • Jeżeli Towarzysz był nieaktywny przez ostatni Sezon (trzy miesiące): nie pojawiał się na Walnych zgromadzeniach, w karczmie a także na zleceniach (brak aktywności zarówno in-game jak na Discordowych RPach) – Towarzysz przechodzi w stan spoczynku. Nadal zatrzymuje swoją rangę, jednakże podczas powrotu nie posiada głosu w najbliższym Walnym zgromadzeniu,
 • Powracający Towarzysz nabiera ponownie prawa do głosu na kolejnym po najbliższym Walnym zgromadzeniu,
 • Towarzysz może wydawać polecenia Kompanom i Rekrutom, ale nie musi tego robić jeżeli nie chce. Jeśli Kompan czy Rekrut wykazują sensowną inicjatywę (planowanie zdania, objęcie funkcji itp.), Towarzysz może zezwolić takim osobom działać. Oficjalne dowodzenie na misji nie może być objęte przez Rekruta,
 • Jeżeli na zleceniu jest dwóch lub więcej Towarzyszy, ich celem jest porozumieć się co do planu wykonania zlecenia, jeśli jest taka potrzeba. Jeżeli Towarzysze nie mogą dojść do zgody, należy wyłonić jedną osobę, która drużynę poprowadzi i będzie mieć ostateczne zdanie,
 • Towarzysz może objąć stanowiska naczelnika funkcji pobocznej, np. główny inżynier,
 • Towarzysz ma prawo zawiesić kogoś w zarządzaniu jakąś funkcją poboczną bez przegłosowania tego z innymi Towarzyszami. Taka decyzja musi zostać przegłosowana na kolejnym Walnym zgromadzeniu: czy zostanie ona podtrzymana, czy oddalona,
 • W przypadku Rekrutów i Kompanów którzy pragną się wykazać, Towarzysz sprawuje nad takimi osobami pieczę,
 • Gdy Towarzysz wystawia kandydaturę Rekruta i Kompana do awansu, musi uargumentować swoją decyzję faktami.
 • Założenie OOC: Jeden gracz, jeden Towarzysz, jeden głos – jeżeli osoba posiada więcej niż jedną postać z rangą Towarzysza, głos może oddać tylko jedną postacią. W gestii gracza leży wytłumaczenie, dlaczego pozostałe postaci nie głosują (są nieobecne, wstrzymują się od głosu itp.)
Sekretarz
 • Sekretarz jest dodatkową funkcją obejmowaną przez jednego z Towarzyszy,
 • Sekretarz wybierany jest drogą głosowania podczas Walnego zgromadzenia. Może również zostać na takowym odwołany,
 • Sekretarz posiada decydujący głos podczas zgromadzeń. Może je odwołać, przełożyć lub zakończyć wcześniej,
 • Sekretarz nie może odwołać głosowania na którym ma odbyć się głosowanie nad zmianą Sekretarza,
 • Podobnie jak Towarzysz, Sekretarz może objąć dowodzenie na zleceniu jeżeli pozostali Towarzysze tak postanowią,
 • Sekretarz może reprezentować gildię w kontaktach z innymi organizacjami,
 • Sekretarz może w dowolnej chwili degradować Towarzyszy i Kompanów, a także zawieszać Rekrutów uniemożliwiając im tym samym uczestnictwo w zleceniach. Ta decyzja musi zostać przegłosowana na następnym Walnym zgromadzeniu: można ją oddalić lub podtrzymać,
 • Sekretarz może mianować kogoś lub zdegradować ze stanowiska naczelnika danej funkcji pobocznej (np. instruktora walki). Ta decyzja musi zostać przegłosowana na następnym Walnym zgromadzeniu: można ją oddalić lub podtrzymać.

Co wywołało te zmiany? Krytycznie spojrzeliśmy w przeszłość i przeanalizowaliśmy wszystkie poprzednie systemy, w których nigdy do końca nie działała jedna rzecz; mianowicie osoba lub wybrana wąska grupa osób. Pierwsze miesiące, nawet lata były świetne. Ale człowiek, do tego obarczony jakąś odpowiedzialnością, dodatkową aktywnością na którą „musi” poświęcać czas, wypala się. Uwiązanie do jednej postaci, odpowiedzialność i pretensje wypowiadane bądź nie, bardziej uzasadnione lub nie sprawiają, że gra przestaje być tylko grą – staje się odpowiedzialnością, dodatkową pracą. Nowy system pozwoli nam tego uniknąć. Nowy system sprawi że fabularna władza będzie łatwiej dostępna dla każdego kto jest aktywny fabularnie. Nowy system rozproszy odpowiedzialność – jednostka nie będzie mogła „oberwać” za złe decyzje, bo decyduje grupa.

Jesteśmy bardzo optymistycznie nastawieni do powyższych zmian. Miejmy nadzieję, że będą wyglądać dobrze nie tylko na papierze.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *